naglowek_ksn2016.png

PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

 

Sobota, 6 lutego 2016 r.


9.30 – 9.45 Otwarcie Konferencji
   prof. dr hab. Konrad Rejdak, lek. med. Zbigniew Bąk

9.45 – 10.30 Wykład inauguracyjny: „Odkrycia które zmieniły neurologię” 
   prof. dr hab. Teofan Domżał

10.30-11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 13.30 Sesja I
Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Maciejek, prof. dr hab. Konrad Rejdak

-„Leczenie interferonami stwardnienia rozsianego u dzieci”
   prof. dr hab. Krystyna Mitosek-Szewczyk
-„PLEGRIDY – nowy rodzaj interferonu beta”
   prof. dr hab. Zdzisław Maciejek
-„Ciężkie polekowe działania niepożądane w terapii stwardnienia rozsianego”
   dr n. med. Robert Bonek
-„Ocena skuteczności terapii stwardnienia rozsianego - NEDA”
   dr n. med. Maciej Maciejowski
-„Czynniki prognostyczne w monitorowaniu terapii stwardnienia rozsianego”
   prof. dr hab. Konrad Rejdak

-„W odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby pacjenta. Copaxone 3 x w tygodniu”
   dr n. med. Małgorzata Kulka
Wykład sponsorowany firmy Teva Pharmaceuticals

Dyskusja
 

13.30– 14.45  Obiad

14.45 – 16.15 Sesja II
Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Stelmasiak prof. dr hab. Jerzy Kotowicz

- „Parkinsonizm atypowy – jak go diagnozować i jak leczyć?”
   dr n. med. Ewa Papuć
- „Czy można przerwać błędne koło migreny?”
   dr n. med. Piotr Czapiński
- „Drugi układ immunologiczny?”
   prof. dr hab. Jerzy Kotowicz
- „Zespół Susaca jako przyczyna wieloogniskowego uszkodzenia OUN”
   prof. dr hab. Alina Kułakowska

Dyskusja

16.15 – 16.45  Przerwa kawowa

16.45 – 18.30 Sesja III
Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Członkowska, prof. dr hab. Adam Stępień

- „Czynniki ryzyka niepowodzenia terapii rtPA”
   prof. dr hab. Adam Stępień
- „Rola dodatkowego badania obrazowego w podjęciu decyzji o profilaktyce wtórnej u chorych po dożylnym leczeniu trombolitycznym”
   dr n. med. Piotr Sobolewski
- „Postępujący udar lakunarny mózgu”
   dr hab. n. med.  Anna Szczepańska-Szerej
- „Profilaktyka udaru mózgu – aktualne zalecenia”
   prof. dr hab. Anna Członkowska

Dyskusja

20.30 Kolacja

Uczestnictwo w kolacji dla zarejestrowanych uczestników konferencji jest dodatkowo płatne w wysokości 50 zł brutto.
Osoby towarzyszące, które dokonały opłaty za wyżywienie mają już kolację wliczoną w cenę.
Zarejestrowani przedstawiciele wystawców otrzymują zaproszenia na kolację bez dodatkowych opłat.

 

Niedziela, 7 lutego 2016 r.

Śniadanie, zakończenie i wyjazd uczestników