naglowek_ksn2016.png

KIEROWNIK NAUKOWY

Prof. dr hab. med. Konrad Rejdak
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Lek. med. Zbigniew Bąk
Kierownik Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego
SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy
22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1
tel. (82) 562 33 92

 

ORGANIZATOR KONFERENCJI / BIURO ORGANIZACYJNE

logo_Skolamed_96dpi.png

Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
20-818 Lublin, ul. Północna 129
tel. (81) 534 43 87, tel. kom. 693 067 914
fax. (81) 534-71-50
e-mail: kongres@skolamed.pl
www.skolamed.pl